Sponsoreret

Der er kommet en ny og veldokumenteret metode baseret på forskning, der kan hjælpe til at behandle de psykiske udfordringer, der kan opstå. 

Virkningen er ofte hurtig og effektfuld. Måske du kender til enten angst, depression, stress eller dårlige tankemønstre. Det er du bestemt ikke ene om. Og derfor er der lavet forskning på område, der viser, at mennesker med eksempelvis angst eller depression fortolker og bearbejder informationer fra omgivelserne anderledes end “raske” mennesker, og at det lige præcis er den bearbejdning, der er årsagen til deres psykiske lidelser. Forskningen har mundet ud i den psykologiske teori og metode, der hedder metakognitiv terapi.

Forskningen har blandt andet fundet frem til betegnelsen CAS, der dækker over en overdreven bekymring og/eller grubleri, opmærksomhed på alt det, der kan gå galt og en uhensigtsmæssig mestringsstrategi/adfærd, der ofte vedligeholder problemerne. Metakognitiv terapi ønsker at nedbryde disse bekymringer og tankemønstre og lære dig, hvordan du kan tage kontrol over dem. I kommer også til at snakke om, om det er noget i din adfærd, der gør, at du mistrives. Eksempelvis bliver der analyseret på dine antagelser om både dig selv og verden. Fokus er hele vejen igennem at lære dig, hvordan du kan vinde kontrollen over dine tanker og følelser og skabe trivsel og tryghed for dig selv.

Du kan læse meget mere på re-view, hvis du vil vide mere om metakognitiv terapi.